Middle School (Ortaokul)

middleschool

Ortaokul  –  Akademik takvimi görüntülemek için tıklayın…

Anaokulundan itibaren eğitim hayatlarının temelini en iyi şekilde atan öğrencilerimiz,
eğitim yolculuğunun bu aşamasında tüm dersleri alanında uzman ve deneyimli branş öğretmenleri eşliğinde işlerler.
Her ders kendi materyalleri ile hazırlanmış derslik ve laboratuvarlarda öğrenciye aktarılır.
Böylece dersler öğrenciler için olabildiğince somut hale getirilmiş ve tüm kazanımları yaşayarak edinmeleri sağlanmış olur.
Derslerde eksik kalan konuların pekişmesi ve SBS hazırlığı için okul saatleri içinde yapılan etüt ve ek ders çalışmalarında öğrenciler
seviyelerine göre gruplara ayrılarak desteklenirler.
İngilizce dersleri alanında uzman İngilizce öğretmenleri ve anadili İngilizce olan yabancı öğretmenler tarafından işlenir.
Öğrenciler görsel ve işitsel eğitim donanımlarının kullanıldığı İngilizce dersliklerinde ve yabancı dil laboratuvarında eğitim görürler.

Öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan İngilizce ESOL, TOEFL; Almaca FIT ve START sınavlarına girmeleri için teşvik edilir.
Böylece yabancı ediniminde geldikleri noktayı görme şansı bulurlar.

Öğrencilerimizin yabancı dili farklı kültürlerle etkileşim içinde yaşayarak öğrenmeleri ve geliştirmeleri amacıyla yurtdışına geziler,
öğrenci değişim programları ve yaz okulu çalışmaları yapılır.

Rehberlik biriminin desteği ile kendi davranışlarının, duygularının farkında olan ve sorgulayan öğrencilerimiz,
ilgi ve yeteneklerini keşfederek yaşama hazırlanmaktadırla
Öğrencilerimizin eğitim – öğretim hizmetlerinden etkili bir şekilde yararlanmasını sağlamak,
akademik gelişimlerini yakından takip etmek,
onları sosyal ve kültürel konularda doğru yönlendirebilmek, en önemlisi zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğini bir bütün
olarak geliştirebilmek amacı ile okulumuzda
“Akademik Danışmanlık Sistemi” uygulanmaktadır.
Kendine güvenen, çevresine karşı duyarlı ve saygılı, sorumluluklarını yerine getiren,
işbirliğinin önemini bilen, problem çözme becerisi gelişmiş,
sağduyulu, bir vatandaş olarak gelecekte de iş dünyasında etkin bireyler yetiştirmek amacıyla
programımıza dahil ettiğimiz “Yaşayan Değerler Eğitimi”ni uygulamaktayız.

Middle School  –  Click for academic calendar…

Founding their lives in a best way from  kindergarten, our students  have their lessons with the teachers who are expert in their field. Each lesson is thought in the classrooms and labaratories prepeared with their own materials. In this way , we help our students  to have their educational  attaintments by experiencing them.

Our students are seperated into groups according to their level and supported by additional courses and surveying classes for SBS preperation and they consolidated the lessons.

English  courses are taught by the native speakers and teachers who are expert in their fields. Our students take their language courses in the classrooms  and foreign language labaratories with visual and auditory materials.  We encourage our students  to take international exams such as ; ESOL, TOEFL,German FIT and START exams. Thus, They find chance to observe and evaluate themselves. With the understanding of learning foreign language by experiencing  and interacting with different  cultures, we organised summer school programs, international trips and exchange students programs.

With the guidance of counselling service , our students are able to get ready not only for the exams but also for real life by questioning  their senses and attitudes.
We have Academic Councelling System  to support our students in their educational journey ,to follow and support their academic ,social,personal and psychological developments.
With the understanding of educating and raising  our students as a self confident,responsible, prudent citizen  who has environmental consciousness and  who is capable of solving problems with  high-level of communication  and self –expression skills and active in business life;we have – Education of Living Values – in our curriculum.