Assesment And Evaluation (Ölçme ve Değerlendirme)

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenme İçin Ölçeriz, Öğrenmeyi Değerlendiririz.

Geleceğimizin inşasında ulusal ve evrensel düzeyde var olabilmek, bilgi, beceri ve yetenekleri ile  tutum ve değerleri  üst düzeyde gelişmiş bireylerle mümkündür.

“Öğrenmeyi Ölçmek ve  Öğrenme İçin Değerlendirmek” ilkesiyle öğretimden önce , öğretim  sürecinde ve öğretim sonrasında  anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin
gerçekleştirilmesi  ve öğrencilerimizin akademik, sosyal, bedensel ve duyuşsal gelişimlerini sağlayıcı nitelikte, tanılayıcı, biçimlendirici ve özetleyici  ölçme ve değerlendirmeler  yapmak ve desteklemek temel misyonumuzdur.

AMAÇLARIMIZ

  • Okullarımız arasında ortak “ölçme” ve “değerlendirme” anlayışı ve dili geliştirmek,

 

  • Sınavların nitelikli sorularla ortak yapılması ve kuruma özgü bir soru bankası  geliştirmek,

 

  • Teknik analiz ve değerlendirmeler ile okul, veli ve öğrencilere hızlı geri bildirim sağlamak,

 

  • Etkinlik, çalışma yaprağı, materyal vb. tasarımlara destek vermek,

 

  • Öğretmenlerin  biçimlendirici değerlendirmelerine destek vermek,

 

  • Öğretim öncesi, öğretim sırası ve öğretim sonunda  standart ölçme araçları planlayıp uygulamak

 

  • Bilgi Teknolojilerini ve okul otomasyon sistemini en etkili ve verimli kullanmak.

 

  • Kurumsal konularda, analiz, anket ve araştırmalara destek sağlamak,

 

  • Ölçme ve değerlendirme konu başlıklarında hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 

 • Okulların diğer ölçme ve değerlendirme ihtiyaçlarına destek sağlamak

Assesment And Evaluation

We measure for learning, we evaluate learning.

In the building of our future, existing in national and universal levels is possible with high qualified  individuals with their knowledge, skills, attitudes and values. Actualisation of the meaningful and permanent learnings , long term process of education with the principal of  evaluation of the learning and assessment for learning and Realizing meaningful and long term learning before, during and after  teaching process, doing diagnostic, formative and summative assessments on our students’ academical, social, physical  improvements and affective processing, supporting are our basic missions with the principale of  “measuring learning and  evaluate for learning” and to make and support definitive, formative, summittive evuluations and assessments which provide the improvement of our student’ academical, physical and affective processing are our main mission.

OUR MISSIONS

 • Improving common conception and language of “assessment” and “evaluation” among our schools,
 • Doing tests together with qualified questions and improving question bank particular to association,
 • Providing immediate feedback to school, parents and students with technical analysis and assessment,
 • Supporting activities, designing materials and worksheets,
 • Supporting teachers’ formative assessments,
 • Planing and applying standart assessment and evaluation instruments during long term teaching,
 • Using Information Technologies and School Automatic Control Systems effectively,
 • Supporting analyzes, surveys and researches in corporate subjects,
 • Organizing in service traning program related with the title of assessment and evaluation,
 • Giving support the other needs of assessment and evaluation of schools