Career Planning Center (Kariyer Planlama Merkezi)

corp.png

KPM

Rehberlik Servisi, öğrencilerinin kişisel kariyer gelişimlerini planlama sürecinde
de yanında yer almaktadır. Öğrencilere kendilerini tanıma, meslekleri tanıma ve mesleki hedefler oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmakta rehberlik edilmektedir. Bu çalışmalara hizmet eden uygulamalardan bazıları şunlardır.

 • İlgi ve Yetenek Testleri
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Mesleki Kariyer ve Yönelimi Envanterleri
 • Meslek Tanıtım Günleri
 • Alanında Uzman Kişilerle Söyleşi
 • Üniversite ve Lise Tanıtım Günleri vb.

Ulusal Sınavlara Hazırlık Çalışmaları (YGS-LYS & Liselere Geçiş Sınavları)

Öğrencilerimizin ortaokul ve lise sonrası girecekleri sınavlara yönelik sürdürülen çalışmalardır. Yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

 • Ulusal Sınavların Sistemsel Olarak Tanıtılması
 • Okulumuzda yapılan sınav sonuçları sonrası “Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesi”
 • Sınav Öncesi/Sınav Anı/Sınavlar Sonrası Planlama, Kaygı, Motivasyon Konularında Destek
 • Sınav Başvurularının Bilgilendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi
 • Sınavlar Sonrası Tercih Danışmanlığı

CPC

Our counsellor service supports our students about planing their individual careerdevelopment process. It guıdance students to recognized themselves,professions and career goals such as;

  • Interest and ability tests

 

  • Self –evaluation Inventory

 

  • Proffessional Career Orientation

 

  • Demonstration-promotion Days

 

  • Interview with professionals

 

  • University and High School Promotion Days

 

 

PREPERATION STUDIES FOR INTERNATIONAL EXAMS

They are the courses for the exams after secondary and high school

  • Systematical Introduction of International Exams

 

  • Evaluation of Success after the exams in the school

 

  • Supportation before nad after exams, planing after exam and motivation

 

 • Chosing of school after exams