Counselling (Rehberlik)

Rehberlik

Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji ;

Çağın tüm olanaklarını kullanabilen ve bunlara etik değerler çerçevesinde yenilerini katan,
Geleceğe güvenle bakan,
Ana dilini ve birden fazla yabancı dili en iyi şekilde kullanan,
Toplumsal ve evrensel değerlere eleştirel bir bakış açısıyla sahip çıkan,
Bilimi, sanatı ve sporu yaşamının bir parçası olarak benimseyen,
Yapıcı bir yaklaşımla etkili iletişim kuran ve bunu kararlılıkla sürdüren,
Bireysel farklılıkları zenginlik olarak benimseyen,
Öz kültürünü yaşayan ve yaşatan, aynı zamanda farklı kültürlerle etkileşim içinde olan,
Kendi bilgi, yetenek ve becerilerinin farkında olan ve sürekli gelişime inanan bireyler yetiştirir.

Counselling

American Culture College educates individuals as ones who

– can use all opportunities and add new ones within the frame of ethical values,
– can speak their mother tongue and speak more than one foreign language fluently,
– protects social and universal values with a critical mind,
– embrace science, art and sport as a part of life,
– converse with an effective and constructive approach,
– embrace individual differences as a sign of richness,
– are aware of their own culture and interact with different cultures,
– are aware of themselves and their talents and skills,
– believe in themselves and their own development.