Education Philosophy (Eğitim Felsefemiz)

corp.png

Eğitim Felsefemiz

Eğitim anlayışımız öğrencinin kendi ayakları üzerinde bir birey olarak durabilmesini ve öğrendiği bilgileri yaşamına entegre ederken toplumsal duruşunu kazanabilmesini hedefler.

Benimsediğimiz yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilerimizin sahip olduğu mevcut algı düzeyinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesini ve elde edilen veriler ışığında öğrencilerin bir üst öğrenme sürecine taşınmasını sağlar.

Öğretmenlerimiz, öğrenci odaklı faaliyetler tasarlayıp uygulamanın yanı sıra öğrenmeyi yönlendirir ve teşvik eder. Öğretmen, öğrencileriyle korumacı bir ilişki geliştirir. Bu ilişki, okulun destekleyici sistemi tarafından pekiştirilerek öğrencinin entelektüel, duygusal, fiziksel açılardan gelişimini sağlar. Öğretmenler, düzenli mesleki gelişim eğitimleri alarak, mesleki okumalar ve tartışmalar yaparak yaşam boyu öğrenmeyi biçimlendirirler.
Öğretim, öğrenme ve destek bütünlüğü içerisinde tekrarlayan değerlendirmeler, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olarak gelişimlerini sağlar.

Education Philosophy

Our educational approach aims to support and help our students to be an individual and to have the ability of integrating informations into his-her life. We believe in constructivist approach which helps our students to carry their perception on higher level by the support of our teachers.

Our teachers create a student centered atmosphere and encourage and lead them practicing as well as teaching. There is a protective relationship between teacher and student. This relationship supports the emotional,physical and intellectual developments of our students.  Thanks to the supportive system of our school. Teachers can improve themselves with profesional trainings.