High School (Lise)

lise

Lise  –  Akademik takvimi görüntülemek için tıklayın…

Okulumuzda öğrencilerimiz öğrenim yolculuklarına gittikçe akademikleşen bir yaklaşımla tüm olanakların daha da güçlendirildiği bir ortamda
devam edebilme imkanı bulurlar. Branşlara yönelik materyallerle zenginleştirilmiş dersliklerimizde
öğrencilerimiz alanlarına yönelik öğrenimlerini gerçekleştirmektedirler.

Okulumuzda lise öğrencilerimizin seçtikleri alanlara yönelik “Akademik Danışmanlık Sistemi” uygulanmaktadır.
Bu sistemle öğrenciler; YGS ve LYS’ye hazırlık süreçlerinde danışman öğretmenleri tarafından ilgi ve
becerileri doğrultusunda yüksek öğrenim hayatına hazırlanmaktadırlar.
Yabancı dil bilmenin gerekliliğini göz önünde bulunduran eğitim anlayışımızda öğrencilerimiz başta anadilleri olmak üzere İngilizce ve Almanca
dillerini en üst düzeye taşımaktadırlar.
Aktif öğrenmenin yalnızca sınıf içinde değil, değişik ortamlarda devam ettiği düşüncesiyle okulumuzda ;
kütüphaneler, laboratuvarlar, açık ve kapalı spor alanları ve etkinlik atölyeleri kullanılmakta olup
öğrenme yapılan gezilerle de desteklenmektedir.

High School  –  Click for academic calendar…

In our school, our students have the opportunity to continiue  their educational life in an atmosphere where they can find high-level possibilities with an academical approach. They have their courses in the classrooms  enriched with visual and auditory equipments.

With Academic Counselling System, our students are encouraged by the counsellors in progress of YGS and LYS preperation according to their abilities and interests.

With our understanding about the necessity of learning foreign language, we offer our students to learn English and German  with their native language. We believe that active learning does not only occur in classroom, but also in different atmosphere so we support them with labaratories ,libraries,sport salloons,activity studios and trips.