İlkelerimiz

corp.png

 

 

İLKELERİMİZ

 • Öğrenen merkezli yaklaşım
 • Sorgulamaya dayalı öğrenme
 • Alanlar arası planlama ve uygulama
 • Bireysel özelliklere uygun programlar
 • Uluslararası bakış açısı
 • Proje temelli eğitim
 • Sevgi, saygı ve güvene dayalı iletişim
 • Toplumun ahlaki, hukuki ve kültürel değerlerinin farkında olan ve geliştiren lider okul olmak,

OUR PRINCIPLES

 • Learner focused approach
 • Learning based on questioning
 • Planning and application between fields
 • Programs for individual abilities
 • International Perspective
 • Project Based Education
 • Communucation based on Love and Respect
 • Raise a generation that will make the World a better place