Kindergarten (Anasınıfı)

anaokulu

Akademik    –    Akademik takvimi görüntülemek için tıklayın…

Anaokulumuz da milli eğitim müfredatına bağlı kalınarak high scope yaklaşımı ve Gems programından faydalanılarak öğrencilerimizin kendi tercihlerini yapmalarına,karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesi için uzman kadromuz ile yaratıcı girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başka fikirlere saygı duyan yaparak yaşarak öğrenen, dilimizi etkin şekilde kullanan Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ana programımız ise Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları sanat etkinlikleri,Türkçe Dil Etkinlikleri, proje çalışmaları, araştıralım-öğrenelim fen ve doğa etkinlikleri İngilizcedir.

Dil Eğitimi
Beylikdüzü Ak Anaokulu İngilizce Eğitimi

Okul öncesi dönem, bireyin zihinsel, kültürel, duygusal ve bedensel gelişiminin en hızlı olduğu ve öğrenmeye en elverişli dönemlerinden biridir. Bu anlamda, dil eğitiminin kalıcılığı da yadsınamaz.

İllkokul çağına gelmiş ancak daha önce İngilizce ile ilgili önbilgisi olmayan bireyler, İlkokulda ve sonrasında da çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelmektedirler.

Okul öncesinde bireyin, kendi dilinden başka bir dilin varlığını hissetmesi ve bu dile karşı olumlu tutum geliştirmesi, sonraki zamanlarda dili öğrenmesini daha da kolaylaştıracaktır. Amerikan Kültür Kolejleri’nde çift dilli eğitim sistemi anaokulundan itibaren başlamaktadır. Eğitim ve öğretim programlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı, sınıf öğretmenlerimiz tarafından uygulanan programa paraleldir. Bu yüzden de öğrencilerimizde ‘Anlamlı Öğrenme’ oluşur. Öğrencilerimiz tüm gün bir İngilizce Öğretmeni ile birlikte günlük dili öğrenmenin ve pekiştirmenin yanı sıra;  5 yaş ve 6 yaş öğrencilerimiz haftada 10 saat İngilizce etkinlikler yapmaktadırlar. Etkinliklerimiz :

5 Yaş :  (Haftada 10 Saat)
Her gün Takvim Zamanı (Calendar Time)
Haftada 1 saat Müzik & Hareket (Music & Action)
Haftada 1 saat Jolly Phonics (İngilizce Ses Eğitimi*)
Haftada 2 Saat Sanat Etkiniği  (Art Activity)
Haftada 2 Saat Hikaye Zamanı (Story Time + Drama & Puppet )
Haftada 2 Saat Oyun (Games)
Haftada 2 Saat  Matematik (Mathematics)

*Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 Yaş için öngördüğü sesli harfler ile paralel İngilizce harf eğitimdir.

6 Yaş : (Haftada 10 Saat)
Her gün Takvim Zamanı (Calendar Time)
Haftada 2 Saat Müzik & Hareket (Music & Action)
Haftada 2 Saat Sanat Etkinliği (Art Activity)
Haftada 2 Saat Hikaye Zamanı (Story Time + Drama & Puppet)
Haftada 1 Saat Jolly Phonics (İngilizce Ses Eğitimi)
Haftada 1 Saat Oyun (Games)
Haftada 2 Saat Matematik (Mathematics)

Etkinliklerimiz

  • Takvim Zamanı (Calendar Time) Her gün Takvim zamanı etkinliği ile öğrencilerimizin hem Türkçe hem de İngilizce olarak günleri, ayları, mevsimleri, günün tarihini, sayıları tekrar ederek ve geçmişte öğrendikleri temalara göre tekrarlar yaparak dili edinmeleri amaçlanır.
  • Müzik ve Hareket (Music – Action) Dil ediniminde öğrencilerimizin dinleme yapmaları, dili birincil ağızdan duymaları büyük önem taşımaktadır. Müzik ve Hareket etkinliklerinde öğrenciler eğlenirlerken hem de dili ve dilin yapısını gizil öğrenme vasıtası ile edinirler.
  • Sanat Etkinliği (Art Activity) Öğrencilerimiz bu dönemde somut işlemler dönemindedirler. İngilizce Sanat Etkinliklerinde öğrencilerimizin öğrenilen temaya uygun etkinlikler yaparak öğrenmeyi somutlaştırmaları böylelikle öğrenmeyi kalıcılaştırmaları amaçlanır.
  • Drama & Kukla (Drama & Puppet) Öğrencilerimizin dil edinimlerinde en az dinlemeleri kadar dili birebir sınıf içerisinde kullanmaları da önem taşır. Bu yüzden her hafta yaptığımız drama ve kukla etkinliklerinde öğrencilerimizin hem temaya uygun öğrendikleri kelimeleri ve kalıpları kullanma fırsatı bulmaları hem de dili kullanarak öğretmenlerimizle birlikte (pronounciation) telaffuzlarını geliştirmeleri amaçlanır.
  • Hikaye Etkinliği (Storytime Activity) Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmeleri okulumuzda en çok önem verdiğimiz noktalardan biridir; bu yüzden öğrencilerimizin haftada iki saat Hikaye Zamanı etkinliğinde, haftanın temasına uygun hikayeler dinleyerek öğrenilenleri pekiştirme, sorulanı anlama – cevap verme ve İngilizce iletişim kurma becerilerini geliştirilmeleri amaçlanır.
  • Matematik (Mathematics) Öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri ile öğrendikleri, toplama çıkarma işlemlerini; birer birer, onar onar sayma etkinliklerini İngilizce de uygularlar. Böylece öğrendiklerini tekrar etme, pekiştirme ve ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.
  • Oyun (Games)

Öğrencilerimizin eğlenirken dili edinmeleri, dile karşı olumlu tutum geliştirmeleri olmazsa olmazımızdır. Oyun etkinliklerinde amacımız öğrencilerimizin oyun oynarlarken dili kullanmaları ve eğlenerek öğrenmeleridir.

  • Ses Eğitimi (Jolly Phonics)

 

Öğrencilerimiz Hazırlık Sınıflarında İngilizce ses eğitimi alırlar. Sınıf öğretmenleri ile Türkçe yaptıkları ses çalışmalarını İngiliz dili için de uygularlar. Ses eğitiminde amacımız farklı dillerin, farklı alfabelerinin olduğunun farkına varmaları, bir sonraki yılda öğrenecekleri alfabe için temel oluşturmaları, Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farkları ve benzerlikleri hissetmeleri ve öğrenmeleridir.

Sosyal kültürel

Anasınıfımız da yıl içerisinde hazırladığımız plana uygun konumuz ile alakalı pekiştirici faaliyetler yapılmaktadır. ( biz sosyo kültürel faaliyetlerimize seminer döneminde karar veriyoruz tiyatro sinema ve meslek gezileri kesin.)

Spor-Sanat

*Görsel sanatlar

*Oyun ve fiziki etkinlik

*Yüzme

*Satranç

*Bale /Dans

*Müzik

 

Beylikduzu Ak Kindergarten English Teaching   –   Click for academic calendar…

Preschool is one of the most effective periods of a lifetime in a way of learning; since it’s the fastest time of mental, cultural, emotional and physical development. By this means, language learning becomes more or less permanent.

In primary schools, students who have no language learning background have been facing many problems. If a student starts learning a language with kindergarten, the process will be very easy for a student in primary school; since they are already well aware of the presence of another language and have positive attitude towards it. In Beylikduzu  AK Kindergarten, Bilingual Education stars from Kindergarten. Our English Language Teaching and Education programs are well adjusted to the program that is compatible with The Ministry of Education, which is applied by our classrom teachers. We call it as Meaningful Learning since the students not only having activities in English but also they are doing the activities  with the same theme in Turkish..

Besides having an English teacher who is responsible for practicing daily language with our students all day long, we have 10 hours English classes per week for both 5 years olds and Prep Classes.

Our English Teaching Activities
5 Years olds :

– Calendar Time   (Everyday)
– Music & Action  (1 Hour a week)
– Jolly Phonics – English Sound Teaching (1 Hour a week) *
– Art Activity (2 Hours a week)
– Story Time  + Drama Puppet ( 2 Hours a week )
– Classroom and Outdoor Games ( 2 Hours a week)
– Mathematics ( 2 Hours a week )

* Only the sounds that are presented by Ministry of Education for 5 years olds are applied.

6 Years olds :
– Calendar Time (Everyday)
– Music & Action (1 Hour a week)
– Jolly Phonics – English Sound Teaching (2 Hours a week)
– Art Activity (2 Hours a week)
– Story Time  + Drama Puppet ( 2 Hours a week )
– Classroom and Outdoor Games ( 1 Hour a week)
– Mathematics ( 2 Hours a week )

Our Activties in Detail :

Calendar Time :

Everyday a student becomes the leader of the classroom and he / she not only presents months, days, seasons, the date of the day but they also make the repetition of the past and present themes  which enables students to acquire the target foreign language within repetition.
Music & Action :
In the acquisiton process of the target language, it’s very important for students to hear the vocabulary via native speakers. In the music and action activities, they not only have fun but also hey acquire the language structure without knowing.
Art Activity :
In this period, our students are in concrete operational stage. In Art Activities, we aim to concretize the themes that our students are learning and to adress as many senses as possible; which makes the learning process permanent.
Drama & Puppet + Story Time :

As AK Kingergarten, we care so much about reading in drama puppet and story time activities, students listen to stories and aimed to improve their communication skills together with
understanding, asking and answering questions related to the weekly theme.
While listening the language from the native speakers, it’s also important for our students to be able to practice the language. That’s why in the drama puppet and story time activities, our students are aimed to improve their speaking and pronounciation skills by having chances to practice the language according to the weekly themes, vocabulary and gammatical structure.

Games:

In the acquisition process of the foreign language students should have positive attitude towads it. During the games activities, students are able to acquire the language by having fun while using it.

Jolly Phonics – Phonics Education
Our students have Phonics education in Prep and 5 Years old classes. They learn the english version of the letters that they learn with their Turkish classroom teachers. By this way they are able to be aware of the similarities and differences of both languages and also feel that different languages have different alphabets and by this way to get ready for having alphabet classes for the upcoming year in primary school.

Social – Cultural :
In AK kindergarten, Our students have activities related to the themes as theatre, movies, museums, occupation recognition visits. We decide our social and cultural activities in our seminar period.

Sports and Art :

* Visual Arts
* Game and Physical Activities
* Swimming
* Chess
* Ballet and Dance (Folk Dance)
* Music