Public Relations (Halkla İlişkiler)

pr

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Birimi, Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji’nin kurum kimliğinin, kurumun çalışanları, hedef grupları ve kamuoyunda algılanması, tanınması ve geliştirilmesi yönünde kurumumuzun kalite politikası ve stratejik hedefleri doğrultusunda halkla ilişkiler, basın ve tanıtım etkinliklerini yürütür.

Bu birimle, Kolejimizde ve bünyesinde bulunan ve düzenlenen her türlü etkinlik ve öğrencilerimizin çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılar, hazırlanan basın bültenleri yoluyla basına ve kamuoyuna duyurulur, bu yolla medyanın okulumuzla ilgili gelişmeleri, haberleri yakından takip etmesi sağlanır.

Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji’nde organize edilen kültür, bilim, sanat, spor vb. içerikli seminer, sergi, konser, tiyatro, sempozyum, panel, konferans, toplantı, tören, festival vb. etkinliklerin ve öğrencilerin öğretmenleri yönetiminde hazırladıkları sunum ve gösterilerin gerçekleşmesinde, diğer birimlerle koordineli olarak çalışır. Bu organizasyonların gerekli veli duyurularını ve iletişim bültenlerini, yazılı materyal, e–posta ve sms yolu ile veliye ve ilgili basın kuruluşlarına duyurulmasını sağlar.

Ayrıca, Kolejimizin tüm basılı materyalleri, her türlü yazılı ve görsel dokümanları bu birim tarafından hazırlanır.

Public Relations

Public Relation Department organize  activities of press and publicity  in the line with strategical targets and quality policy and our corporate identity of  Beylıkduzu Amerıcan Culture College in direction of devising and being known  by public.

Every activity at school, gaining accomplishment of our students  in  various disciplines were released to the public with the way of  prepared press bulletin. It provides parents and related media institution with  necessary parent announcements of these organizations,the way of communication bulletins, written materials,e-mails,sms. And also all pressed materials, all written and visual documents of our college are prepared by this department. It makes media follow closely the news and improvements related with our school. It cooparete with other departments in realising students’presentations  directed by teachers or in scientific , art, cultural, spor seminars , activity like exebition,concert,theatre,sempozium, conferance, meetings.