YGS – LYS

lysygs

YGS – LYS

“Zorlu” maraton, bizimle “zevkli” bir bulmacaya dönüşüyor 2011 – 2012 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere ÖSYM tarafından sunulan bu yeni sınav sistemi hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu yeni sınav sistemindeki amaç yıllardır uygulanan tekil sınav sistemlerin oluşturduğu olumsuz koşulların elemine edilmesi ve çok daha stabil bir ölçüm yapılmasıdır. Diğer bir deyişle bu sistemle üniversite öğrenci adayımızın en doğru şekilde üniversiteye yerleşmesi amaçlanmıştır. Çalışmalarımızda hedef odaklı eğitim sistemimizi kullanıyor ve öğrencilerimizin desteklenmesi gereken derslerine odaklanıyoruz. Tüm çalışma takvimimizi yeni sistemin gereklilikleri üzerinde düzenliyoruz.   Okulumuzda lise öğrencilerimizin seçtikleri alanlara yönelik “Akademik Danışmanlık Sistemi” uygulanmaktadır.Bu sistemle öğrenciler; YGS ve LYS’ye hazırlık süreçlerinde danışman öğretmenleri tarafından ilgi ve becerileri doğrultusunda yüksek öğrenim hayatına hazırlanmaktadırlar. 9,10,11 ve 12. sınıflarda YGS – LYS soru tekniğine paralel, özgün sorularla hazırlanmış “Deneme Sınavları” uygulanarak, öğrencilerin sınav tekniklerini 9. sınıftan itibaren geliştirmesi hedeflenmektedir.

YGS – LYS

YGS – LYS “Difficult” marathon turns into “easy” crossword.

We want to inform you about new exam system, being valid from 2011-2012 instruction year, presented by ÖSYM (Student Selection and Placement Center) . The aim of this new exam system is eliminating negative effects of single exam system . We are using target oriented education system in our studies and we focus on  lessons must be supported. We are arranging our work programme according to needs of new exam system.

In our high school, academic consultancy system is applied for chosen department by high school students. In this system during preparation process to YGS and LYS, students are prepared by their consultants according to their interests and ability. By giving original and similar to YGS – LYS practice tests in 9.,10.,11.,12. grades, it is aimed to improve students’ test techniques from 9th grade.